תאונות דרכים מול תאונות עבודה – נתונים ואופן תביעה