שאלה למומחי מיסוי בינלאומי: למי מגיע החזר עבור תשלום מס כפול על השקעת נדל"ן בארה"ב?