באילו מקרים נפנה לעו"ד צבאי –חשוב שתדעו את הזכויות שלכם