תגית: שוטר

מעצר לפי צו בית משפט  אומר כי השוטר ניגש לעצור רק את האדם אשר עבורו יש בידו צו מעצר שניתן על ידי בית המשפט. השוטרים מביאים את עניין המעצר ואת חומר החקירה בפני השופט וזה מחליט האם השוטר … המשך לקרוא