פגיעה נפשית בצבא – מה הסיכוי שלך ללקות בפגיעה נפשית