כל המידע החיוני לגבי רישוי עסקים – שלבים, מהמורות בדרך והפתרונות