למה השפה כל כך חשובה בעת בחירת נוטריון – החותמת שלכם לאישור ההסכם