כלי משפטי חדש- ייפוי כוח מתמשך כחלופה אפשרית לאפוטרופסות